Personel Takip Sistemi

Personel Takip Sistemi

Kurum yada Özel Sektörde çalışan personellerin giriş ve çıkışlarını kayıt altına alan cihazlardan toplanan bilgileri yorumlayarak personelin aylık puantaj ve maaş bilgilerini,  planlama amacıyla kullanılacak dönemsel bilgi içeren raporlarını hazırlayan, personel listeleri hazırlayan yazılım ve donanımdan oluşan bir sistemdir.

Personelin çalışma süreleri doğru olarak hesaplanır. Personelciye diğer resmi işlemler için çok daha fazla zaman kalır. Personel itirazlarında kayıtlara hızlı ve anında ulaşılarak problemler kısa sürede çözülür. Personelle ilgili listeler hazırlanır.

Personelin hareket oluşturduğu andan dönem sonuna puantaj hesap edilmesine kadar tüm işlemler kontrol altına alınır. Personel cinin müdahalesini en aza indirip sonuca ulaşmasını sağlar.

Personel Takip Sistemi Cihazları ;

Gora Door Personel Takip Sistemi Özellikleri ;

 • IP tabanlı kullanım.
 • Sınırsız sayıda PDKS Cihazı ile çalışabilme, tanımlanabilme özelliğinde sahiptir
 • Hiyerarşik yetkilendirme ile şifreler tanımlanabilmeli ve bu şifreler kendi yetki alanına girenleri yönetebilir.
 • Bordro programlarına veya Yönetim Bilgi Sistemi Programlarına (kurum, vs.) istenen formatta data verilebilir.
 • Yönetim işlemleri, raporlamalar yapılabilir.
 • Sınırsız sayıda Personel tanımlanabilir
 • Sınırsız vardiya tanımlanabilir.
 • Kişilere birden fazla vardiyanın olduğu belli tarihler arasında çalışma takvimi tanımlaması yapılabilir.
 • Vardiya tanımlamalarında toleranslar belirlenebilir. Tolerans içindeki hareketleri Vardiya giriş çıkışı esas alınarak hesaplamalar yapılabilir.
 • Sınırsız sayıda çalışma kuralı tanımlanabilir.
 • Çalışma kuralları haftanın her günü için farklı veya aynı tanımlanabilir.
 • Çalışma kurallarına özel zaman aralıkları tanımlanabilir.
 • Kişiye özel haftasonu tanımı yapılabilir.
 • Giriş ve çıkışlar için onlarca kabul zamanı tanımlanabilir.
 • Tüm hareketler listelenebilir.
 • Kişiye, birime, gelen/gelmeyen geç kalma, fazla çalışma, eksik çalışma, Personele, izin türlerine göre Günlük, İki Tarih Arasında Giriş-Çıkış Döküm alınabilir.
 • Yetkili yönetici kullanıcılar, personel hareket kayıtlarına ilave yapabilir.
 • Yetkili yönetici kullanıcılar giriş çıkış yönünü değiştirerek hatalı hareketleri düzeltebilir.
 • Yetkili yönetici kullanıcılar bazı hareketleri iptal edebilir.
 • Yetkili yönetici kullanıcılar Kişilere ait vardiyaları geçmişe yönelik belirlediği tarihten itibaren değiştirebilir, bu durumda değiştirdiği tarihten itibaren raporlar o personeller için değişikliğe göre yeniden oluşturabilir.
 • Kayıtlı vardiya ayarlarında yapılan değişikliklerin geçmişe yönelik hareketlere yeniden uygulanabilir. (Örneğin işe geliş toleransları sonradan değiştirilmek istenirse )
 • Kişiye göre giriş ya da çıkış kaydı, izin, vardiya atama yapabilir.
 • Takibi bırakılan Personelin (işten çıkma vs.) pasif duruma getirilerek kayıtları silinmeden raporlardan çıkarılabilmesi sağlanabilir.
 • Sınırsız izin çeşidi tanımlaması yapabilir.
 • Sistem isteğe göre geliştirilebilmelidir. İstenen ilave istatistik ve raporlamalar alınabilir.
 • Yazılımın programlama yapısı esnek olacak ve bu yapıyla tespit edilen belli dilimleri içerecek biçimde dakikalık, saatlik, aylık, yıllık giriş-çıkış vb. personel devam kontrol işleriyle ilgili olarak raporlamalar alınabilir. Raporlama ekranlarında değişkenler kişi, çalıştığı birim, görevi vb. şeklinde olabilir.
 • Yazılımla Merkez Sunucu da tüm gerçek zamanlı personel devam kontrolü ile personel ziyaretçi giriş/çıkış verilerinin toplanması ve saklanması mümkün olabilir.
 • Yazılım, ilgili kişilere kendilerine tahsis edilen şifrelerini girmeleri suretiyle çalıştırılabilir. Her kişiye göre yetkilendirmeler (program içinde kullanılabileceği alanlar, bilgi sorgulama, veri girişi, veri silme, raporlama vb.) yapılabilir.nBu yetkilendirme sınırsız sayıda personel için yapılabilir.
 • Yazılım, personelin yıllık izin, saatlik izin, rapor vb. durumlarının sisteme girilmesine imkan sağlayabilir. Girilen bu kayıtlar alınan raporlarda ve ekrandan yapılan incelemelerde görülebilir.
 • Yazılım My SQL veri tabanı kullanmaktadır.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required