Üye Takip Sistemi

Üye Takip Sistemi

 • IP tabanlı kullanım.
 • Web arayüz kullanımı.
 • Sınırsız sayıda  Cihazı ile çalışabilme, tanımlanabilme özelliğinde sahiptir.
 • Hiyerarşik yetkilendirme ile şifreler tanımlanabilmeli ve bu şifreler kendi yetki alanına girenleri yönetebilir.
 • Sınırsız sayıda Personel tanımlanabilir.
 • Sınırsız sayıda seans tanımlanabilir.
 • Bayan ve erkek üyeler için farklı saat tanımlaması yapılabilir.
 • Tüm hareketler listelenebilir.
 • Günü biten üyenin geçiş yetkisini otomatik iptal eder ve personelle irtibata geçiş yapmasını uyarı olarak verebilir.
 • Ödeme yapmayan personelin pasif duruma getirilerek geçiş yetkileri iptal edilebilir.
 • Sistem isteğe göre geliştirilebilir. İstenen ilave istatistik ve raporlamalar alınabilir.
 • Yazılımın programlama yapısı esnektir  ve bu yapıyla tespit edilen belli dilimleri içerecek biçimde dakikalık, saatlik, aylık, yıllık geçiş vb. raporlamalar alınabilir. Raporlama ekranlarında değişkenler kişi, çalıştığı birim, görevi vb. şeklinde olabilir.
 • Yazılımla Merkez Sunucu da tüm gerçek zamanlı geçiş kontrolü ile personel ziyaretçi giriş/çıkış verilerinin toplanması ve saklanması mümkün olabilir.
 • Yazılım, ilgili kişilere kendilerine tahsis edilen şifrelerini girmeleri suretiyle çalıştırılabilir. Her kişiye göre yetkilendirmeler (program içinde kullanılabileceği alanlar, bilgi sorgulama, veri girişi, veri silme, raporlama vb.) yapılabilir. Bu yetkilendirme sınırsız sayıda personel için yapılabilir.
 • Yazılım My SQL veri tabanı kullanmaktadır.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required